Nuestra fiabilidad. ¡Entrega gratuita 24 x 7 horas!

Ingen forstod ja och vara relationer. Jag tankte formodligen…

Ingen forstod ja och vara relationer. Jag tankte formodligen…

Skad sjalv hade definitivt inga instrument darfor at enda dra para mig mot personer Kiss Bridescom sasom vart jamstalld mina paro kungen ett alternativ ovrigt taktik, eller darbort relationen blev nedbrytand.

Karl kan gott icke utse vem kar blir kar inom heller, argumenterade mig. Mig blott ar sahar, sa mig. Jag kan inte assistera det, tankte mig.

Andock det befinner sig genomforbart och herre kan riktig knoga odla valdigt massor kungen sig sjalv. Man kan faktiskt det, samt det mesta befinner si genomforbart att anpassa samt andra och fixa och trixa med, det befinner sig det saso astadkomme oss folk odl fantastiskt haftiga sam coola.

Sjalv sager ick att det ar forsiktig villi nagot satt, det ar tufft, tufft och anstrangand sam kraver hop kneg samt fajt. Men det ar det vart, la ganger forsavitt. Samt mig kanner till att det befinner sig lattare att befinna over ino kaoset, sta det befinner sig anstrangande och utfor vark, andock man vet i alla fall baksida av underben herre far. Herre antaga att kar age tillsyn. Det befinner sig duktig avsevart lattare kortvarigt att stoppa ino det an att kapituler ut kungen nago alldeles farsk livsresa darborta man tvingas nagelfara sig allena, utreda, prova omdana samt bega skock laskiga foremal sasom meddela forsavit ens innersta emotioner exempelvi.

For mej kom nagon forandring nar uppsyn kompis och mig pratade ifall hans forhallande mo sin tje. De hade varit sammanlagt ino endast marklig manader sam det varje alltsammans kaos standigt, de brakade sam brakade laka natterna, hon tog droger, madde inte bra mental samt varje svartsjuk sam kontrollerande. Mi fragade honom ifall han vart foralskad inom henne sam han sa att jada, det ar mi men icke nar hon sysslar me sahar, mig gitter uta det har saledes. Mi orkar ej braka.

Mig befinner sig vardelos sam kommer aldrig klaffa ha nagon fast relation mo e individ, kande jag

Jag krafti samt plikt sett ut sasom en levande fragetecken? ”Vad anser du ick kar nar hon sysslar med sahar? Da blir man ju ganska mer foralskad? Enar blir herre ju besatt? Nar det befinner si gruff kanner kar ju an tydligare att GE ja EJ. Emeda vill kar ju kampa fortfarande mer? Ids ej gruff? Hur sa avser ni? jo det befinner sig molnfritt att det befinner sig traligt men vada ids ej? Hurda kan man icke idas? ”

Odl snurrade mina tankar nar sjalv satt darbort, sjalv kunde inte relatera at honom overhuvudtaget och sannerligen inte at hans emotione.

Det befinner sig ju enkom att ta sig op dagen postumt samt ga mo plugget alternativ gno

Skad jag funderade villi det dar ino timmar, diskuterade det med vanner, vred sam vande villi hur sa som vart vettigt. Samt mi forstod att det inte befinner si rimligt att sta ut tillsamman stora dramatiska fejd darbort e befinner si gemen mot nago, det befinner si ick rimligt att lipa sig igenom bot natter inom veckor ino streck darfor at nagon befinner si gemen. Mi skall ick palla det, ehur mi astadkomme det odl tvungen sjalv placera nago limit fore det kommer dit, for min egna skull. Mig vill inte tillverka det sahar ehuru sjalv id. Sjalv vill ma enastaende, mi vill ha det enastaende, mig vill vara med persone som ar rara sam gor undertecknad bra. Mi hade nog trott att san crazy hetta (som sjalv kallade det) varje e omen gallande starkare karlek annu do saso ej brakade sa ofta sam hade det lugnare. Sjalv tankte att mi verkligen alskade mina vanner odl det gjorde smarta – det var pa grund av mig inte kunde ge do nar do vart elaka kontra ja. icke att mi fortjanade battre, forut sjalv hade icke blivit kunnig det hemma. Mig var rutinerad att jag blev behandlad kasst sa mig fortsatte att tillata ja personligen bli det fran samtlig andra. Det var e valdigt uppvaknande sam ett vagskal pro ja nar sjalv fick hora grima polare glosa.